4. Work by Liliana Mercioiu Popa

back to the exhibition/expoziţie

Liliana Mercioiu Popa, LIVING QUARTERS, series of assemblages, recovered wall fragments, furniture and family photo frames, 150×100 cm, 2018

This ensemble of works is a symbolic reconstruction of the vibe of certain rooms within the living quarters – the dining rooms and the kitchen, using a repertoire of recovered materials that were part of such settings. These are the spaces where family members spend time together; as a rule, they bear the mark of a woman’s involvement and devotion, trough activities which many times go without being visible or quantified as social contributions.

Liliana Mercioiu Popa (b. 1975) lives and works in Timişoara (Romania). She uses the text in a manner of conceptual art and also other forms of expression such as painting, drawing, installation and photography. Her interests cover various aspects through her personal view of the macro- and micro-historical contexts. Her own becoming in relation to the development of the world, the historical evolution of social and cultural climate in which she lives, the balance of forces and determinations that create the identity of a community, of a social group or of an individual, are recurrent aspects in her art.

RO

Liliana Mercioiu Popa, Camere de locuit, serie de asamblaje, fragmente recuperate de perete, mobilă și rame de fotografii de familie, 150×100 cm, 2018

Acest ansamblu de lucrări reconstruieşte simbolic atmosfera din anumite încăperi ale spațiilor de locuit — sufrageria și bucătăria, utilizând un repertoriu de materiale recuperate, care au făcut parte din asemenea medii. Acestea sunt spațiile în care membrii familiei își petrec timpul împreună; de obicei, ele poartă amprenta implicării și devotamentului unei femei, prin activităţi care, de multe ori, rămân invizibile ca aport social.

Liliana Mercioiu Popa (B. 1975) trăieşte şi lucrează în Timişoara (România). Ea utilizează textul într-o manieră conceptuală, exprimându-se şi în alte forme de expresie artistică precum: pictura, desenul, instalaţia şi fotografia. Preocupările sale acoperă un spectru larg de problematici din  prisma raportării personale la contextele -macro şi -micro istorice. Propria devenire în raport cu devenirea lumii, evoluţia istorică a climatului social şi cultural în care artista îşi trăieşte viaţa cotidiană, raportul de forţe şi determinări care crează identitatea unei comunităţi, a unui grup social sau a unui individ, toate sunt aspecte recurente în creaţia artistei.

interioare 3interioare 2interioare 1