3. Work by Smaranda Ursuleanu


back to the exhibition/expoziţie

Smaranda Ursuleanu, Sunday, video, 13’33”, 2018

Sunday (2018) is a series of two short videos recreating an environmental portrait of Romanian women in the context of emigration, solitude, reunion, relationship dynamics, concerns and self care through the lens of my mother/grandmother’s experiences. The first video, 1st Sunday, documents my grandmother in her kitchen getting a permanent by my mother. The second video, 2nd Sunday, documents my mother in a beauty salon, getting a new haircut, but still styling her hair by herself at home.

(Versiunea română ↓↓↓)
Note From the Artist :

My mother and grandmother’s stories are not the happiest, but still very relevant for the condition of an average Romanian woman. They needed to act like adults when they just started to bloom; at my age, they were already married with children on their way. Because of the unfavourable circumstances, they made some sacrifices for their good and for the sake of their family.

My mother learnt by herself to cut, dye and style her own hair out of passion and practical needs. There were always other things to spend money on, more urgent, more important, and spending time in a beauty salon was always seen as a special treat.  Then she explored and developed her skill performing it on friends and relatives. This is not her real job, but more like a hobby. She worked for 20 years in a post office and she quitted so she can become a housekeeper for a prosperous family from the UK. She doesn’t need to pay rent because she lives in their mansion, and her monthly salary is bigger than the Romanian minimum wage. It may seem she taste daily from the sumptuous lifestyle of a bourgeois – maybe the dream of a working-class easterner, but the truth is she works very hard, sometimes even 12 hours per day, and her only free day is Sunday. She is treated nicely there, but she often feels alone, she doesn’t have any friends there and she recently divorced my unfaithful father. Even in this case, she still considers herself lucky because of all the advantages she benefits of and because she can also financially support me. She peacefully dreams to open her own beauty salon in our hometown soon.

In her youth, my grandmother used to sing with a band at weddings and other social events, all dressed up in elegant outfits, wearing her dark bouffant hair tight up with grace and glamour, reminding me of the 60’s divas. She often tells me how unhappy she was during her both marriages. Her first husband was struggling with an alcohol addiction, and the second one made a habit to verbally abuse her and sometimes in physical ways. Her 8 hours job in a small lottery office was just the beginning of a long day; she also needed to take care of her two daughters, and there were the household tasks too she always did by herself without using any technological means. Now she lives alone and she fully considers herself a feminist.

(RO)

Smaranda Ursuleanu, Duminică, video, 13’33”, 2018
Duminică este o succesiune de două scurte filme ce recreează portretul româncelor în contextul emigrării, solitudinii, reuniunii, relațiilor dinamice, preocupărilor și îngrijirii personale, prin prisma experiențelor mamei/bunicii mele. Prima duminică o arată pe bunica în bucătărie, unde mama îi face părul ondulat permanent. A doua duminică o prezintă pe mama într-un salon de înfrumusețare, unde i se face o coafură nouă, însă aranjându-și singură părul acasă.

Note From the Artist :
Poveştile mamei şi bunicii nu sunt cele mai fericite, dar foarte relevante pentru condiţia unei femei obişnuite din România. Împrejurările le-au determinat să se comporte prea repede pentru vârsta lor ca nişte adulţi; la vârsta mea erau deja căsătorite şi aveau copii. Datorită circumstanţelor nefavorabile, au fost nevoite să facă sacrificii pentru binele lor şi al familiei.

Mama a învăţat de una singură să îşi tunda, vopsească şi aranjeze părul din pură pasiune, dar şi din necesitate. Întotedeauna apăreau alte cheltuieli mai urgente, prioritare, iar timpul petrecut într-un salon de înfrumuseţare părea mereu un răsfăţ. Cu timpul, şi-a dezvoltat îndemânarea exersând-o pe părul cunoştinţelor şi membrilor familiei, uneori contra cost. Dar asta nu e slujba ei reală, ci mai mult un hobby. A lucrat douăzeci de ani într-un oficiu poştal, dar şi-a dat demisia pentru a deveni menajera unei familii prospere din Anglia. Nu plăteşte chirie pentru că locuieşte în reşedinţa lor, iar salariul primit lunar depăşeste salariul minim din România. Din exterior, poate părea că trăieşte burghezeşte aşa cum poate visează să trăiască un estic din clasa muncitoare, dar adevărul e că se osteneşte din greu, uneori chiar şi 12 ore pe zi, iar singura ei zi liberă este duminica. E tratată cumsecade acolo, dar se simte adesea singură, nu şi-a făcut prieteni şi a divorţat recent de tata datorită infidelităţii lui.  Chiar şi aşa, se consideră norocoasă prin prisma avantajelor de care beneficiază şi datorită faptului că mă poate suţine şi din punct de vedere financiar. Deseori, se gândeşte cum ar fi dacă şi-ar deschide propriul ei salon acasă.

În tinereţe, mamaia obişnuia să cânte acompaniată de instrumente la nunţi şi alte evenimente elegant îmbrăcată , purtându-şi părul negru bufant în cocuri strânse cu supleţe, amintindu-mi de  starurile anilor ‘60. Îmi povesteşte adesea cât de nefericită era pe parcursul celor două căsătorii ale sale. Primul soţ se confrunta constant cu dependenţa de alcool, iar cel de al doilea transformase abuzurile verbale într-un obicei, uneori chiar şi pe cele fizice. Cele 8 ore petrecute ca vânzătoare  la un stand de lozuri în plic era doar începutul unei zile lungi în care avea grijă de cele două fiice ale sale, mama şi mătuşa, şi se ocupa de treburile casnice fără niciun ajutor, când maşinile de spalat şi aspiratoarele nu erau încă accesibile. Acum locuieşte singură şi se consideră sută la sută feministă


Smaranda Ursuleanu
(b. 1995) is a multimedia artist based in Iasi, Romania. Smaranda renders stereotypes and social taboos concerning identity and sexuality in subversive, usually feminist visual representations, multiplied and transposed in space through various techniques like painting, drawing, sculpture, photography, video art, installation, animation, digital collages.

Smaranda Ursuleanu (n. 1995) este o artistă multimedia din Iași, România. Smaranda redă stereotipuri și tabuuri sociale privitoare la identitate și sexualitate în ipostaze vizuale subversive, de obicei feministe, multiplicate și transpuse în spațiu prin tehnici diverse ca pictură, desen, sculptură, fotografie, artă video, instalație, animație sau colaj digital.

Stills from 2nd Sunday video, Sunday video series, 2018

Stills from 1nd Sunday video, Sunday video series, 2018