Common Room

Common Room is the first space of the exhibition, which serves as a place for workshops, reading room (minimal library) and a place to sit down and relax. The ‘content’ of this room is open to suggestions from the audience, especially in terms of prose, poetry etc. What texts are important from the point of view of women in Romanian history or nowadays? Texts that are empowering. Texts that tell various stories.

On the table there will be “Notebooks” open for thoughts and suggestions from the audience. If you think you have a text written by yourself or you would like to suggest a piece of poetry, literature, letter, or a diary etc. relevant for that space, please write to us and share. We will try – according to our possibilities – to place all good/relevant texts in that space and on the web page!

In the Common Room you will also find a work of Lera Kelemen based on the magazines from the 70s.

Camera comună

Camera comună este primul spațiu expozițional, servind drept incintă pentru ateliere, sală de lectură (bibliotecă minimală) și zonă de relaxare. „Conținutul” acestei camere este deschis sugestiilor publicului mai ales în ceea ce privește textele în proză, poeziile etc. Ce texte sunt importante din punctul de vedere al femeilor în istoria României sau în prezent? Texte care insuflă încredere? Texte care conțin diverse povești?

Pe masă vor exista „Caiete” pentru gânduri și sugestii din partea publicului. Dacă credeți că aveți un astfel de text scris de dumneavoastră sau dacă doriți să ne sugerați o poezie, o proză, o scrisoare, un jurnal etc. relevant pentru acel spațiu, vă rugăm să ne scrieți și să ni-l împărtășiți! În funcție de posibilități, vom încerca să inserăm toate textele bune/relevante în spațiul respectiv și pe pagina noastră web!

În Camera comună veți găsi și o lucrare de Lera Kelemen, bazată pe revistele din anii 1970.